Millecenta (Alesia Khakhlowa)

Millecenta (Alesya Khokhlova) +48 506 679 358 jest artystką, mistrzem-nauczycielem makijażu permanentnego i tatuażu artystycznego. Twórczyni kolorowych kół INKJECT dla mistrza makijażu permanentnego.

Millecenta (Alesia Khakhlova) – jest twórca bloga

Założycielka Szkoły-Pracowni Makijażu Permanentnego i Tatuażu Artystycznego MILLECENTA

Autor nowatorskiej metodyki „5-stopniowy system szkolenia makijażu permanentnego” w Republice Białorusi, Ukrainie, Gruzji, Włoszech;

Alesia Khakhlova – jest autorka systemy szkolenia INKJECT TECHNIQUE: INK-TECHNIQUE + INJECT TECHNIQUE.

INK-TECHNIQUE – jest praca z kolorem w makijażu permanentnym, metoda nauczania kolorystyki z praktycznym zastosowaniem; 

System INJECT-TECHNIQUE –jest zastosowanie wiedzy o kolorystyce + technikach w praktyce: Szybkość + Prostota = Wynik.

Kolorowe koła mistrza makijażu permanentnego

Millecenta (Alesya Khakhlova) jest twórcą systemu koła kolorów (kolorowe koła mistrza makijażu permanentnego А.М. Khokhlova);

👉Rozwój profesjonalizmu w każdym biznesie to ciągły proces twórczy.

Aby zostać prawdziwym profesjonalistą, trzeba przejść wysokiej jakości szkolenie w zakresie makijażu permanentnego.


Warto zrozumieć, że makijaż permanentny to jedna z najbardziej wymagających i kompleksowych usług kosmetycznych.


💫Wysokiej jakości makijaż permanentny zawsze pozostanie ekskluzywną usługą. To jest praca z biżuterią. Ujawniam swoim studentom wszystkie sekrety technologii mikropigmentacji. Prowadzę kursy odświeżające dla mistrzów makijażu permanentnego w różnych krajach.
Uczę tworzenia idealnego wizerunku kobiety. Moim celem jest przybliżenie światu piękna.

Millecenta (Alesya Khakhlova)

Jak zostać mistrzem makijażu permanentnego?

Jeśli chceszcie osiągnąć zawrotny wzrost w umiejętności makijażu permanentnego, możecie zapisać się na szkolenie w Polsce, Niemczech, Gruzji, Włoszech, Ukrainie, Białorusi.

Możecie też napisać komentarż

Szkoła w INSTAGRAM

Millecenta (Alesya Khokhlova)
А. Хохлова и Л.Баденкова. Z wielką dumą przedstawiam ten certyfikat moim podszkolonym studentom
Millecenta School
Alesya Khokhlova i studenci MILLECENTA

If you want to achieve a dizzying height in the skill of permanent makeup, you can enroll in a training course in Georgia, Italy, Ukraine, Belarus – Minsk.

in Georgia – training in permanent make-up and artistic tattoo +99 55 9 77 80001 (training in collaboration with Olga Savchuk)

in Italy – training in permanent make-up, artistic tattooing, removal of permanent make-up and tattoo, skin reconstruction system, scar restoration + 39 338 272 1598 (Academy Moleva) – teachers Khokhlova Alesia and Anastasia Moleva. POLAND +48 506 679358 (Viber, WhatsApp)

Se vuoi raggiungere un’altezza vertiginosa nell’abilità del trucco permanente, puoi iscriverti a un corso di formazione in Georgia, Italia, Ucraina, Repubblica di Bielorussia – Minsk.

in Georgia – formazione in trucco permanente e tatuaggio artistico +99 55 9 77 80001 (formazione in collaborazione con Olga Savchuk)

in Italia – formazione in trucco permanente, tatuaggio artistico, rimozione di trucco e tatuaggio permanenti, sistema di ricostruzione della pelle, restauro di cicatrici + 39 338 272 1598 (Accademia Moleva) – insegnanti Khokhlova Alesia e Anastasia Moleva. POLAND +48 506 679358 (Viber, WhatsApp)